Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września

2021-08-16

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Czytaj więcej

21 czerwca rusza 5 programów modernizacja gospodarstw rolnych

2021-06-09

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym

2021-05-31

Elektrociepłownia OZE zapewni energię lokalnym odbiorcom, gdy jej najbardziej potrzeba.

Czytaj więcej

150 tysięcy w ramach premii dla młodych rolników

2021-04-13

O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 31 marca. Wnioski są realizowane w ramach poddziałania finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej

Do 29 marca – inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej ze wsparciem

2021-03-26

ARiMR kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Czytaj więcej

Pożyczka preferencyjna na budowę lub przebudowę farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 2 MWe.

2021-03-16

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 marca 2021 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Nabór zakończy się 28 maja 2021.

Czytaj więcej

Polskie oczyszczalnie przyszłości

2021-03-04

Polskie oczyszczalnie przyszłości, w których NCBR chce zmienić problem w produkt. To jeden z ośmiu nowych przedsięwzięć, które realizowane są w ramach wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej

Innowacyjne projekty wodorowe

2021-02-25

Od 18 marca rozpoczyna się nabór na innowacyjne projekty wodorowe.

Czytaj więcej

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

2021-02-01

Na złożenie wniosku na "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" zostało jeszcze kilka dni bowiem do 15 lutego 2021 r.

Czytaj więcej

Źródło energii z wiatru lub wody

2021-01-25

Masz pomysł na biznes związany z odnawialnym źródłami energii takimi jak wiatr czy woda? Finansujemy elementy instalacji pozwalające na uniezależnienie się od ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej lub zostaniesz producentem energii dostarczanej do sieci energetycznej na podstawie umowy z dystrybutorem energii.

Czytaj więcej

Finansowanie biogazownii

2021-01-18

Jeśli posiadasz źródło biomasy roślinnej, zwierzęcej lub odpadów organicznych oferta finansowania instalacji biogazowni jest właśnie dla Ciebie.

Czytaj więcej

Korzyści z finansowania instalacji fotowoltaicznej

2021-01-11

Jeśli zakładasz, że ceny energii elektrycznej będą dalej rosły to jesteśmy gotowi aby wesprzeć finansowo zakup instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej Twoje rachunki za energię. Dzięki takiej inwestycji uniezależnisz się od rachunków przy jednoczesnym wzroście rentowności biznesu w kolejnych latach.

Czytaj więcej

Akcelerator EKO Przedsiębiorczości

2021-01-04

Na odpadach można zarobić ... Załóż własny biznes. Wspomóż środowisko!

Czytaj więcej

Do 75 proc. dotacji na zakup stacji ładowania aut elektrycznych

2020-12-28

O dofinansowanie na zakup stacji ładowania aut elektrycznych mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Czytaj więcej

Życzenia

2020-12-22

Z okazji zbliżających się Świąt

Czytaj więcej

Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe - Program Nowa Energia

2020-12-14

Program „Nowa energia” był głównym tematem webinarium zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że technologie wodorowe są i będą wspierane w Polsce.

Czytaj więcej

Zielony transport publiczny - dotacje

2020-12-07

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wspierania e-mobilności w Polsce. W ramach projektu „Zielony Transport Publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował zgłoszenia na dofinansowania do autobusów elektrycznych, wodorowych i trolejbusów oraz na wsparcie podczas budowy infrastruktury.

Czytaj więcej

Raport ekologiczny

2020-11-30

Zespół ekologów BOŚ Banku opublikował 23. Raport ekologiczny, w którym podsumował roczną proekologiczną działalność BOŚ Banku na tle globalnych wyzwań, z jakimi boryka się szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Czytaj więcej

Wsparcie dla małych elektrowni wodnych

2020-11-23

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” przedłużył do 31 grudnia 2020 r., godz. 15 nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”

Czytaj więcej

Dotacje na produkcję pelletu

2020-11-16

Ruszył nabór w ramach konkursu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu".

Czytaj więcej

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

2020-10-23

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 26 października wydłużony o miesiąc tj. do 24 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Dotacje na OZE – województwo warmińsko-mazurskie

2020-10-16

W województwie warmińsko-mazurskim od 2 do 20 listopada będzie można składać wnioski w konkursie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej

Energia Plus

2020-09-25

Już od 1 października 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę na wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”.

Czytaj więcej

VII FORUM ROLNICZE Gazety Pomorskiej

2020-09-24

Dziś Energia ze słońca – to się opłaca. Panel ekspercki prowadzony przez BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.|BOŚ Bank S.A.

Czytaj więcej

Program Agroenergia - nabór trwa do 18.12.2020

2020-09-04

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Czytaj więcej
×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.