e-Leasing Day 5.0

Nasza reprezentacja wzięła udział w piątej edycji konferencji „e-Leasing Day” organizowanej przez Związek Polskiego Leasingu - najważniejszym wydarzeniu branży leasingowej w Polsce, obok konferencji „Leasing a ubezpieczenia”. W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział prawie 400 uczestników, a na scenie występowało ponad 30 prelegentów.

Grafika

U źródeł powstania projektu konferencji leżała potrzeba wypracowania pomysłów, które mogą być istotne dla sektora w ciągu następnych kilku lat. Dlatego tematami przewodnimi czterech poprzednich edycji konferencji były: przyszłość branży leasingowej w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym, idea współpracy na konkurencyjnym obszarze, zarządzanie projektami i cyfryzacja procesu leasingowego.

 

W tym roku tematem prelekcji i warsztatów był "Cyfrowy proces leasingowy - potrzeby i perspektywa Klienta". Mieliśmy okazję zainspirować się podczas wielu paneli i dyskusji, a także zdobyć wiedzę praktyczną biorąc udział w zajęciach praktycznych organizowanych przez partnerów tegorocznej edycji konferencji.

 

Szczegółowy program konferencji oraz fotorelację można znaleźć na stronie:

www.eleasingday.pl

 

Fot. ZPL

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.