Wnioski do pobrania

Zmiana warunków umowy
X

Prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie Wniosku o zmianę warunków umowy.

Wniosek o zmianę warunków umowy (pobierz)

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę przesłać na adres e-mail: dokumenty.leasing@bosbank.pl

Oryginał podpisanego wniosku prosimy przesłać pocztą na adres: 
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Mailowo poinformujemy o dalszych krokach w sprawie.
Zmiana danych na umowie
X
Prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie Wniosku o zmianę danych na umowie.

Wniosek o zmianę danych na umowie (pobierz)

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę przesłać na adres e-mail: dokumenty.leasing@bosbank.pl

Oryginał podpisanego wniosku prosimy przesłać pocztą na adres: 
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Mailowo poinformujemy o dalszych krokach w sprawie.
Dokonanie czynności w Wydziale Komunikacji
X
Prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie Wniosku o dokonanie czynności w WK

Wniosek o dokonanie czynności w Wydziale Komunikacji (pobierz)

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę przesłać na adres e-mail: dokumenty.leasing@bosbank.pl

Oryginał podpisanego wniosku prosimy przesłać pocztą na adres: 
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Mailowo poinformujemy o dalszych krokach w sprawie.
Cesja umowy leasingu
X
Prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie Wniosku o cesję.

Wniosek o cesję Korzystającego (pobierz)

Wniosek o cesję Przejmującego - jednoosobowa działalność gospodarcza (pobierz)

Wniosek o cesję Przejmującego - spółka prawa handlowego (pobierz)

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę przesłać na adres e-mail: dokumenty.leasing@bosbank.pl

Oryginał podpisanego wniosku prosimy przesłać pocztą na adres: 
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Mailowo poinformujemy o dalszych krokach w sprawie.
 

 

Kontakt

Polityki prywatności i akceptuję jej postanowienia

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.