W ostatni weekend mogliście nas spotkać podczas targów AGRO SHOW w Bednarach pod Poznaniem!

AGRO SHOW w Bednarach

  • Dodano: BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.
  • 27.09.2022

W ostatni weekend mogliście nas spotkać podczas targów AGRO SHOW w Bednarach pod Poznaniem!

Targi AGRO SHOW organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych są największą plenerową imprezą rolniczą w Europie, odwiedzaną przez setki tysięcy zainteresowanych.
 
Przez trzy dni, nasi przedstawiciele opowiadali o oferowanych przez nas formach finansowania, leasingu potrzebnych maszyn, sprzętu, a w szczególności finansowaniu zielonej energii.
 
Dziękujemy wszystkim producentom oraz dostawcom maszyn dla segmentu agro, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać o dotychczasowej oraz przyszłej współpracy 
 
Do zobaczenia za rok! 

 

 

 

Zapytaj o leasing

Pomyśl czego potrzebujesz, my to sfinansujemy

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.