W pierwszym kwartale BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. sfinansował rekordową wartość aktywów! Jest to wynik 2,5-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku.Dziękujemy za zaufanie i współpracę naszym Klientom o

Rekordowy wynik w historii Spółki!

  • Dodano: BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.
  • 11.05.2023

W pierwszym kwartale BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. sfinansował rekordową wartość aktywów! Jest to wynik 2,5-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku. Dziękujemy za zaufanie i współpracę naszym Klientom oraz Partnerom. Podziękowania należą się również całemu Zespołowi BOŚ Leasing – bez Waszego zaangażowania osiągnięcie tego wyniku nie byłoby możliwe!

Bardzo dobre wyniki po pierwszym kwartale br. notuje również cała Grupa BOŚ. 1Q2023 zakończyliśmy z wynikiem 57 mln zł zysku netto. To wynik niemal 2,5-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku (tj. 23,4 mln zł), pomimo wysokiej presji kosztowej z tytułu rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami hipotecznymi w CHF. Sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 50% nowej sprzedaży kredytów ogółem, a udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym Banku na koniec marca br. przekroczył 40%.

Więcej w artykule:

https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/aktualnosci/57-mln-zl-zysku-netto-grupy-bos-w-pierwszym-kwartale-2023-roku

Zapytaj o leasing

Pomyśl czego potrzebujesz, my to sfinansujemy

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.