BOŚ Leasing certyfikowanym odbiorcą energii produkowanej przez elektrownię wiatrową MS Wind

Jako BOŚ Leasing od lat kładziemy silny nacisk na zrównoważony rozwój i w tym miesiącu osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w swoim dążeniu do realizacji celów związanych z ochroną środowiska.

Grafika

Nasza Spółka otrzymała certyfikat Rejestru Gwarancji Pochodzenia potwierdzający, że jest odbiorcą końcowym energii produkowanej przez elektrownię wiatrową MS Wind!

Dążenie do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to kluczowa koncepcja dla BOŚ Leasing. To nie jest tylko hasło marketingowe, ale autentyczna strategia firmy, która ma na celu wspieranie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dla swoich klientów. Teraz, będąc odbiorcą końcowym energii produkowanej przez elektrownię wiatrową MS Wind, BOŚ Leasing jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.


Energia wiatrowa Spółki MS Wind

Elektrownie wiatrowe są jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii, które nie tylko pomagają w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, ale także przyczyniają się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Spółka MS Wind prowadzi w pełni działającą farmę wiatrowa, z ponad siedmioletnią historią produkcji energii, charakteryzującą się jedną z najwyższych produktywności w Polsce w swojej kategorii. A teraz, dzięki współpracy z BOŚ Leasing, energia produkowana przez Elektrownię zostanie jeszcze lepiej wykorzystana.

Otrzymanie certyfikatu od MS Wind to tylko jeden z wielu kroków, które BOŚ Leasing zamierza podjąć, aby osiągnąć swoją wizję zrównoważonej przyszłości. Jest to dowód na to, że jesteśmy gotowi i zdeterminowani, aby podjąć konkretne działania w celu ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

 

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.