Finansowanie biogazownii

Jeśli posiadasz źródło biomasy roślinnej, zwierzęcej lub odpadów organicznych oferta finansowania instalacji biogazowni jest właśnie dla Ciebie.

Grafika

Dzięki nam sfinansujesz elementy takie jak agregaty prądotwórcze gdy chcesz produkować tylko energię elektryczną lub agregaty kogeneracyjne  kiedy będziesz produkować oprócz prądu również energię cieplną.
 
Instalacja biogazowni pozwoli uniezależnić się od rosnących kosztów energii elektrycznej oraz pozyskać dodatkowo źródło energii cieplnej które może być źródłem dodatkowych przychodów.
 
Oferta finansowania instalacji biogazowni skierowana jest do przedsiębiorców o różnej wielkości oraz przedsiębiorców z branży AGRO.
 
Korzyści możliwe do uzyskania z finansowania instalacji biogazowni:
 
Wykorzystanie odpadów funkcjonujących w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie
Zmniejszenie obciążeń za energię elektryczną w okresie trwania finansowania
Zminimalizowanie obciążeń za energię elektryczną po okresie finansowania
Generowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej
Zmniejszenie wpływu biznesu na środowisko naturalne
 
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. może zaproponować finansowanie w postaci:
 
- Leasingu operacyjnego,
- Leasingu finansowego,
- Pożyczki leasingowej.
 
 
BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. jest jedynym na rynku leasingu podmiotem oferującym obok finansowania doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska. Naszym atutem jest Zespół Doradców zajmujących się dodatkowo montażem finansowym projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
 
BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. z przyjemnością:
 
Doradzi w zakresie doboru formy finansowania
Doradzi w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
Sfinansuje zakup wybranej instalacji
Przedstawi atrakcyjną ofertę ubezpieczenia
 
 
Zapraszamy do kontaktu z Zespołem BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbnak.pl
leasing@bosbank.pl
 
 

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.