Anita Rodkiewicz-Ryżek Prezesem Zarządu BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.

4 listopada stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. objęła Anita Rodkiewicz-Ryżek, która od ponad 15 lat związana jest z branżą finansową.

Grafika

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w takich instytucjach jak: ING Banku Śląski, Bank Handlowy w Warszawie, Deutsche Bank Polska, Santander Bank Polska, Millennium Leasing.
 
W lutym 2022 roku została powołana do Zarządu BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., sprawując funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 
Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz absolwent studiów podyplomowych w Instytucie Jeanna Menneta z zakresu Prawa UE implementowała zdobytą wiedzę teoretyczną w bieżących projektach. Dodatkowo w 2012 roku ukończyła studia doktoranckie i obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tytuł naukowy doktora. Równolegle ukończyła studia z zakresu Bankowości – Kolegium Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Doświadczenie z obszaru finansów jak i codziennej pracy w licznych zespołach projektowych pozwala jej jeszcze lepiej stawiać czoła w produktywnej realizacji biznesu.
 
Życzymy wielu wyzwań i sukcesów na nowym stanowisku!

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.