Biogazownie

Korzyści możliwe do uzyskania z finansowania instalacji biogazowni:

 • Wykorzystanie odpadów funkcjonujących w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie
 • Zmniejszenie obciążeń za energię elektryczną w okresie trwania finansowania
 • Zminimalizowanie obciążeń za energię elektryczną po okresie finansowania
 • Generowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej
 • Zmniejszenie wpływu biznesu na środowisko naturalne
   

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. może zaproponować finansowanie w formie:

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. jest jedynym na rynku leasingu podmiotem oferującym obok finansowania doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska.

Naszym atutem jest Zespół Doradców zajmujących się dodatkowo montażem finansowym projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. z przyjemnością:

 • Doradzi w zakresie doboru formy finansowania
   
 • Doradzi w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
 • Sfinansuje zakup wybranej instalacji
   
 • Przedstawi atrakcyjną ofertę ubezpieczenia
   


 

Zapytaj o leasing

Polityki prywatności i akceptuję jej postanowienia

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Jeśli posiadasz źródło biomasy roślinnej, zwierzęcej lub odpadów organicznych oferta finansowania instalacji biogazowni jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki nam sfinansujesz elementy takie jak agregaty prądotwórcze gdy chcesz produkować tylko energię elektryczną lub agregaty kogeneracyjne  kiedy będziesz produkować oprócz prądu również energię cieplną.

Instalacja biogazowni pozwoli uniezależnić się od rosnących kosztów energii elektrycznej oraz pozyskać dodatkowo źródło energii cieplnej które może być źródłem dodatkowych przychodów.

Oferta finansowania instalacji biogazowni skierowana jest do przedsiębiorców o różnej wielkości oraz przedsiębiorców z branży AGRO.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.