Przedmioty poleasingowe

Urządzenie wielofunkcyjne - LEXMARK X950dhe

LEXMARK X950dhe - 18 szt.

Cena od 990,00 PLN netto za szt. (aukcja) PLN

Informacje podstawowe

Specyfikacja: pobierz plik

Podana cena jest ceną netto, sprzedaż aukcyjna za pośrednictwem portalu: poleasingowe.pl

https://bosleasing.poleasingowe.pl/pl

 

Przedmiot                                           DRUKARKI LEXMARK (20 szt.) 

Producent                                           LEXMARK 

Model / typ                                          X 950dhe 

 

 

Specyfikacja

Szczegółowy opis stanu technicznego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotów w załącznikach 

 

 

 

 

 

Marka, model, nazwa Nr fabryczny/ seryjny/ artykułu Rok/data produkcji Dane technicznie Opis stanu technicznego Przebieg odczytany
LEXMARK X950 dhe 7558104259441 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Wyłamana klapka podajnika papieru. Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 420558
LEXMARK X950 dhe 7558104424888 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. 270925
LEXMARK X950 dhe 7558104355044 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Wyłamana klapka podajnika papieru. Pęknięta obudowa. Pękniętta obudowa szufladki podajnika. Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych., Brak mozliości wykonania wydruku.  286876
LEXMARK X950 dhe 7558104323597 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Pęknięta obudowa. Brak możliwości wykonania wydruku (nie można przejść do menu konfiguracyjnego). 259587
LEXMARK X950 dhe 7558104245998 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Pęknięta obudowa. 327459
LEXMARK X950 dhe 7558103687358 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Pęknięta obudowa. 353029
LEXMARK X950 dhe 7558104440754 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. 429155
           
LEXMARK X950 dhe 7558103706141 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Odkształcona obudowa. 285529
LEXMARK X950 dhe 7558103833535 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 399180
LEXMARK X950 dhe 7558103833539 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. Pęknięta obudowa. 893944
LEXMARK X950 dhe 7558103837953 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. Brak możliwości wykonania wydruku, (nie można przejść do menu konfiguracyjnego). 303555
LEXMARK X950 dhe 7558103790717 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 231418
LEXMARK X950 dhe 7558103811513 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  9105
           
LEXMARK X950 dhe 7558103814974 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 390943
LEXMARK X950 dhe 7558103825605 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 241559
LEXMARK X950 dhe 7558103804245 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. 248266
LEXMARK X950 dhe 7558103826459 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego.  Brak osłony narożnej portów komunikacyjnych. 766978
LEXMARK X950 dhe 7558104296199 2018 Wymiary: 1127x640x685 mm        Szybkość druku: 45 str./min.  Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny - widoczne ślady ekslopatacji, zarysowania oraz zabrudzenia. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia. Brak przewodu zasilającego. 266207

 

Uwagi

 

Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa

Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.

Jacek Gierałtowski

tel: +48 515 111 858

e-mail: jacek.gieraltowski@bosbank.pl

Wkład własny

Okres spłaty w latach (3 - 25)

4

15

Rata leasingu od 250

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.