Przedmioty poleasingowe

Siewnik punktowy AMAZONE EDX 6000-TC

Cena 117 000 zł nettoPLN

Informacje podstawowe

Specyfikacja: pobierz plik

Przedmiot:  Siewnik punktowy AMAZONE EDX 6000-TC

Producent: AMAZONE-Werke H. Dreyer GmbH&Co.KG, Niemcy

 

Specyfikacja

Podana cena jest ceną netto, sprzedaż aukcyjna za pośrednictwem portalu: poleasingowe.pl

https://bosleasing.poleasingowe.pl/pl

Model / typ:      EDX 6000-TC

Rok budowy:     2013

Pojemność zbiornika ziarna:      600 l

Zapas ziarna przy 80 000 nasion/ha:      na 20 ha

Pojemność zbiornika nawozu:   3 000 l

Zapas nawozu:  na 20 ha

 

Opis techniczny:

Osprzęt podstawowy - kompletny,

Układ hydrauliczny - kompletny, nie budzi zastrzeżeń,

Powłoka lakierowa - koloru zielonego, z uszkodzeniami mechanicznymi,

Sprawność i kompletność maszyny - nie budzi zastrzeżeń,

Próba działania zespołów bez obciążenia - brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej w warunkach parkingowych.

R A M A

Rama koloru zielonego rozkładana hydraulicznie, bez widocznych braków oraz uszkodzeń. Podzespoły redlic bez widocznych braków oraz uszkodzeń.

UKŁAD PNEUMATYCZNY

Podzespoły układu pneumatycznego, dmuchawa, przewody podciśnieniowe bez widocznych braków oraz uszkodzeń.

W Y P O S A Ż E N I E

Podstawowe wyposażenie maszyny kompletne bez widocznych braków. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Siewnik punktowy przeznaczony do siewu precyzyjnego nasion kukurydzy łącznie z granulatem nawozu.

 

 

Uwagi

 

Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa

Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.

Jacek Gierałtowski

tel: +48 515 111 858

e-mail: jacek.gieraltowski@bosbank.pl

 

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.