Maszyny i urządzenia

Nowoczesność i innowacyjność to cechy współczesnego biznesu jakie wspieramy w realizacji. Nasze finansowanie wspiera rozwój Twojego biznesu  tu i teraz bez przyglądania się uciekającym okazjom. Dostosujemy finansowanie do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Zapytaj o leasing

Pomyśl czego potrzebujesz my to sfinansujemy

Finansujemy:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i sprzęt budowlany
 • Maszyny do obróbki metali
 • Maszyny do obróbki drewna
 • Maszyny poligraficzne
 • Maszyny do tworzyw sztucznych
 • Maszyny dla przemysłu spożywczego
 • Maszyny dla przemysłu włókienniczego
 • Inne maszyny i urządzenia

Oferujemy finansowanie w formie:


Parametry finansowania:

 • Umowy do 84 miesięcy
 • Wkład własny od 5%
 • Finansowanie maszyn nowych i używanych
 • Opłaty równe, sezonowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb

Kompleksowa obsługa

Szybkie decyzje

Obsługa posprzedażowa

Atrakcyjne ubezpieczenie

Produkty dodatkowe

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.