Maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów

Sfinansujemy przedmioty służące do zbiórki, selekcji i przeróbki odpadów.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców o różnej skali biznesu.

Korzyści możliwe do uzyskania z finansowania instalacji  do przetwarzania odpadów:

 • Wykorzystanie odpadów własnych lub powierzonych
   
 • Zwiększenie przychodów
   
 • Generowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej w przypadku instalacji do spalania odpadów
 • Zmniejszenie wpływu biznesu na środowisko naturalne
   

 

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. może zaproponować finansowanie w formie:

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. jest jedynym na rynku leasingu podmiotem oferującym obok finansowania doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska.

Naszym atutem jest Zespół Doradców zajmujących się dodatkowo montażem finansowym projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. z przyjemnością:

 • Doradzi w zakresie doboru formy finansowania
   
 • Doradzi w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
 • Sfinansuje zakup wybranej instalacji
   
 • Przedstawi atrakcyjną ofertę ubezpieczenia
   


 

Zapytaj o leasing

czytaj więcej

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Masz pomysł na zagospodarowanie odpadów powstających w Twoim biznesie i nie wiesz jak zabrać się za jego komercjalizację? W dzisiejszych czasach odpady powstające w prowadzonym przez Ciebie przedsiębiorstwie mogą być cennym surowcem dla innych biznesów. Dzięki temu można zwiększyć rentowność prowadzonego biznesu.

Możesz również uruchomić biznes polegający na utylizacji odpadów. Dzisiaj gospodarowanie odpadami może stanowić dochodowe przedsięwzięcie.

W obu przypadkach możesz potrzebować wsparcia finansowego.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.