Dostawcy

ZWIĘKSZYMY TWÓJ POTENCJAŁ SPRZEDAŻOWY!

Nasza oferta współpracy jest skierowana do Dostawców lub Producentów, którzy chcą zapewnić sobie wzrost sprzedaży poprzez możliwość oferowania Naszych usług finansowych swoim Klientom.

Zapytaj o leasing

Pomyśl czego potrzebujesz my to sfinansujemy


BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. oferuje Państwa klientom atrakcyjne warunki finansowania dystrybuowanych przez Państwa środków trwałych poprzez:
 

 


TY SPRZEDAJESZ! MY FINANSUJEMY!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres  vendor.leasing@bosbank.pl lub o wypełnienie formularza kontaktowego.

 

* leasing finansowy lub operacyjny
* pożyczkę leasingową, a także
* kompleksowe doradztwo biznesowe m.in. przy pozyskaniu dodatkowych środków preferencyjnych np. programy NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz innych Instytucji Zarządzających (w tym dotacje).
 
Mamy doświadczenie w programach typu vendor, finansowaniu fabrycznym, refinansowaniu inwestycji i innych rozwiązaniach. Naszą przewagą jest unikalne na polskim rynku doświadczenie i ekspercka wiedza w ramach Grupy kapitałowej BOŚ Banku połączone z aktywnym kreowaniem rozwiązań finansowych.  W celu osiągnięcia maksymalnych wyników biznesowych jesteśmy doskonałym partnerem dla firm dostarczających aktywa dla swoich klientów.

Kompleksowa obsługa

Szybkie decyzje

Obsługa posprzedażowa

Atrakcyjne ubezpieczenie

Produkty dodatkowe

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.