Agro Leasing

Finansowanie  maszyn i urządzeń potrzebnych w gospodarstwie jest Naszą odpowiedzią na potrzeby rynku. Dzięki Naszej ofercie Twoje gospodarstwo może natychmiast spełnić standardy współczesności. Różne formy spełniają wymagania instytucji oferujących dotacje ze środków Unii Europejskiej.

 

Finansujemy

 • Ciągniki rolnicze
 • Kombajny i sieczkarnie
 • Ładowarki
 • Przyczepy rolnicze
 • Linie do sortowania i pakowania, roboty udojowe
 • Inne maszyny i urządzenia potrzebne w gospodarstwie rolnym
 • Odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, biogazownie, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne oraz inne źródła energii

Oferujemy finansowanie w formie:


Parametry finansowania:

 • Umowy do 120 miesięcy
 • Wkład własny od 0%
 • Finansowanie maszyn nowych i używanych
 • Opłaty równe, sezonowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość spłaty kapitału co 3, 6 i 12 miesięcy
 
czytaj wiecej
 

Kompleksowa obsługa

Szybkie decyzje

Obsługa posprzedażowa

Atrakcyjne ubezpieczenie

Produkty dodatkowe

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.