URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS

Aukcja poleasingowe.pl

Informacje podstawowe

Specyfikacja: pobierz plik

 
Producent URSUS BUS S.A.
Marka  URSUS City Smile CS2 / CS12LFC
Rodzaj autobus miejski
Rok produkcji 2016 
Numer identyfikacyjny (VIN) SU9CS21X2GXUR1002
Stan licznika - odczytany 50547,3 km
Liczba osi / kół 2/4
Data pierwszej rejestracji 20.07.2017
 

Specyfikacja

Podstawowe dane wg specyfikacji producenta (wg dokumentacji):

Całkowita liczba miejsc                                            70+1

Siedzące                                                                  28+1

Stojące                                                                     42

 

Wymiary:

Długość                                                                      12 000 mm

Szerokość                                                                   2 550 mm

Wysokość z klimatyzacja                                          3 500 mm

 

Masa własna:

Wg specyfikacji producenta                                      12 690 kg

Wg dowodu rejestracyjnego                                      12 615 kg

Maksymalna dop. masa całkowita                             18 000 kg

Rozstaw osi                                                                5 950 mm

Autobus miejski wyposażony w:

  • Power Distribution Unit / TheConnect / e-Traction,   Nr. Seryjny 2016-34-701-2 z roku pr. 2016;
  • MD – Series / MD25A Liquid Cooling / e-Traction,   Nr. Seryjny 2016-21-001-1 z roku pr. 2016;         
  • MD – Series / MD25A Liquid Cooling / e-Traction,   Nr. Seryjny 2015-38-001-3 z roku pr. 2015
  • Dwa zespoły baterii BMZ / Lithium-lon Battery 168S01P PHEV-1   630V / 60 Ah / Energia 37,8 kWh Numer seryjny : 020001 oraz 010001; 

Uwagi

Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa

 
Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.
 
Tomasz Rahm
tel: +48 515 111 858
e-mail: tomasz.rahm@bosbank.pl
URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.