Przedmioty poleasingowe

URSUS CS2 AUTOBUS WODOROWY URSUS

Aukcja poleasingowe.pl

Informacje podstawowe

Specyfikacja: pobierz plik

 
Producent URSUS BUS S.A.
Marka  URSUS City Smile CS2 / CS12LFC
Rodzaj autobus miejski
Rok produkcji 2016 
Numer identyfikacyjny (VIN) SU9CS21X2GXUR1002
Stan licznika - odczytany 50547,3 km
Liczba osi / kół 2/4
Data pierwszej rejestracji 20.07.2017
 

Specyfikacja

Podstawowe dane wg specyfikacji producenta (wg dokumentacji):

Całkowita liczba miejsc                                            70+1

Siedzące                                                                  28+1

Stojące                                                                     42

 

Wymiary:

Długość                                                                      12 000 mm

Szerokość                                                                   2 550 mm

Wysokość z klimatyzacja                                          3 500 mm

 

Masa własna:

Wg specyfikacji producenta                                      12 690 kg

Wg dowodu rejestracyjnego                                      12 615 kg

Maksymalna dop. masa całkowita                             18 000 kg

Rozstaw osi                                                                5 950 mm

Autobus miejski wyposażony w:

  • Power Distribution Unit / TheConnect / e-Traction,   Nr. Seryjny 2016-34-701-2 z roku pr. 2016;
  • MD – Series / MD25A Liquid Cooling / e-Traction,   Nr. Seryjny 2016-21-001-1 z roku pr. 2016;         
  • MD – Series / MD25A Liquid Cooling / e-Traction,   Nr. Seryjny 2015-38-001-3 z roku pr. 2015
  • Dwa zespoły baterii BMZ / Lithium-lon Battery 168S01P PHEV-1   630V / 60 Ah / Energia 37,8 kWh Numer seryjny : 020001 oraz 010001; 

Uwagi

Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa

Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.

Jacek Gierałtowski

tel: +48 515 111 858

e-mail: jacek.gieraltowski@bosbank.pl

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.