URSUS City Smile CS2

Autobus elektryczny aukcja na portalu poleasingowe.pl

Informacje podstawowe

Specyfikacja: pobierz plik

 

Producent  URSUS BUS S.A.
Marka, typ, Model                                        URSUS City Smile CS2
Rodzaj              autobus elektryczny
Rok budowy                                                   2016 (wg dowodu rejestracyjnego)
Numer identyfikacyjny (VIN) SU9CS23X2GXUR1001 
Stan licznika - odczytany        7625,7 km
Liczba osi / kół          2/6
Data pierwszej rejestracji        18.08.2016

 

Specyfikacja

Podstawowe dane wg specyfikacji producenta (wg dokumentacji): 
Wymiary:  
   
Całkowita liczba miejsc  82+1
Siedzące  26+1
Stojące  56
Długość  12 000 mm
Szerokość  2 550 mm
Wysokość 3 500 mm
Masa własna: 12 400 kg
Rozstaw osi  5 950 mm
   
Podwozie:  
Typ silnika                                                             TM4 SUMO HD (Electrodynamic System)
Moc znamionowa silnika 170 kW
Oś przednia ZF typ RL-82EC
Os tylna ZF typ AV-132
Zawieszenie przednie 2 miechy, 2 amortyzatory
Zawieszenie tylne 4 miechy, 4 amortyzatory
Kontrola zawieszenia ECAS II Wabco z funkcją przyklęku o 90 mm
Układ kierowniczy ZF typ 8098
   
Bateria trakcyjna (wg informacji od przedstawiciela producenta Ursus S.A.)
Pojemność  ok. 170 kWh
Producent  Impact Clean Power Technology S.A

 

Uwagi

Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa

 
Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.
 
Tomasz Rahm
tel: +48 515 111 858
e-mail: tomasz.rahm@bosbank.pl
URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2 URSUS City Smile CS2

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.